......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
...........
Žurnalistička
_________________r a d i o n i c a
...
_______________________________________________________________________________________


DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
ŽURNALISTIČKA RADIONICA

» Žurnalistička radionica, koja redovno funkcioniše kroz rad domskog biltena u Domu, u okviru projekta "Dnevni centar za podršku i edukaciju" počela je da funkcioniše kao posebna radionica.

 

Pored redovnih aktivnosti oko pripremanja domskog biltena "Pogledi" i zidnih novina, u okviru radionice bilo je i nekoliko edukativnih radionica koje su vodili profesionalni novinari. Dragana Jokić, novinar iz "Politike", rubrika "Beogradska hronika", držala je radionice o tome kako započeti tekst, kako se rade intervjui i gde treba da stoje i kako da izgledaju naslovi, podnaslovi i nadnaslovi. Bane Stepanov, dizajner štamparije ”Pekograf” i "Sportskog žurnala", držao je radionice o tehničkoj pripremi časopisa za štampu, (npr. kako treba da izgleda fotografija unutar časopisa, tekst, kao i bolje upoznavanje sa samim kompjuterskim programom - Quark.

Ove radionice su bile od velike koristi svim učesnicima i članovima redakcije jer

  nemamo mnogo iskustva o ovim i sličnim tehničkim pitanjima. Sticanje novih saznanja odražava se i na kvalitet našeg biltena, kako u estetskom, tako i u sadržajnom delu. Nadamo se da ćemo i ubuduće raditi na unapređenju kvaliteta našeg Biltena kao i da će, ako već nije, svojim kvalitetom Bilten da stane u red sa mnogim afirmisanim novinama.
   
Dušan Đurović, stanar Doma, urednik biltena „Pogledi“ ..
______________________________________________________________________________________________________________

 
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt