......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


..
DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
.
     
___________________________________________________________

NEKTAR ZABORAVLJENIH RADOSTI
___________________________________________________________
Prva knjiga

-Zbornik umetničkih radova-
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
ZBORNIK

 

26. 10. 2006. na Sajmu knjiga promovisali smo prvo izdanje knjige - zbornik umetničkih radova naših stanara, pod nazivom


“NEKTAR ZABORAVLJENIH RADOSTI”


....Ovo je drugi put kako se pojavljujemo na Sajmu knjiga ali ovaj put na vlastitom štandu i sa našom knjigom.

....Promocija je održana na samom štandu, gde su se predstavili autori koji se bave pisanom reči,
Dušan Đurović, Đurđica Lazić, Branko Milinković, Životije Miloradović, Ana Nikić, Momčilo Ružičić kao i autori koji se bave likovnim radom: Ljubica Muzički, Radoslav Radulović, Ana Nikić i Zoran Šuljagić.

....Knjiga nam nudi bogatstvo literarnih radova raznih formi (aforizme, pesme, priče) kao i likovne radove naših stanara (crteži, ulje, tempera) Kroz ovu knjigu takođe možemo videti raznolik spektar kreativnih veština naših stanara prikazanih kroz radove radionica za izradu nakita, bojene keramike, ručnih radova, aranžmana od suvog cveća, i sl. Što govori i o dinamici života naših stanara u Domu
Ideja o ovakvoj knjizi nastala je spontano u trenutku, ali je u stvari plod dugog sazrevanja, kako samih autora, tako i opšte atmosvere i spremnosti i spremnosti svih nas na jedan ovakav poduhvat.

.... Dom kao što je naš, je ustanova socijalne zaštite sa osnovnim zadatkom da zbrinjava i pruža pomoć i negu osobama sa invaliditetom, ali nismo se zaustavili na ovom zadatku već smo uvek težili da život u Domu bude nešto više od zbrinjavanja osnovnih potreba. Kroz uporan i sistematičan rad i stvaranje atmosvere za kreativno izražavanje naših stanara danas imamo i vidljive rezultate.

....Iz pomalo stidljive i nesigurne potrebe naših stanara da svoje misli i osećanja izraze kroz pisanu reč ili likovno stvaralaštvo, danas imamo, snažne i jasne želje za ovakvim načinom izražavanja. Danas naši stanari hrabro istražuju, svoje mogućnosti kroz različite oblike umetničkog stvaranja, a ova knjiga će sigurno biti dobar podsticaj da u tome i istraju.


________________________________________________________ Tanja Vojvodić, psiholog

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt