......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
USLUGE

  ----MEDICINSKA SLUŽBA
______________________________________________________________________________________________________________

U okviru medicinske službe korisnicima naše ustanove svakodnevno se na raspolaganju nalaze:
  » domski lekar svakim radnim danom
» medicinske sestre 24 casa
» negovateljski kadar 24 casa
» fizikalna terapija
 
______________________________________________________________________________________________________________

  ----SOCIJALNO - PSIHOLOŠKA SLUŽBA
______________________________________________________________________________________________________________

Pored vec navednih službi, u našoj ustanovi tu su i stručni radnici ostalih profila, neophodnih za ovakav vid ustanove i usluga koje se pružaju korisnicima:
  » socijalni radnik
» psiholog
» defektolog
» radni terapeuti
 
______________________________________________________________________________________________________________

  ----RADNO - OKUPACIONA TERAPIJA
______________________________________________________________________________________________________________
U okviru radne terapije postoje razne radno-okupacione aktivnosti koje se sprovode u vidu radionica:
  » Kreativne radionice
» Žurnalisticka radionica
» Kompjuterska radionica
» Muzicka radionica
» Psihološka radionica
» Sportska radionica
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt