......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
SPORTSKA RADIONICA

» Sportska radionica je u okviru Doma za odrasla invalidna lica “ Dragiša Vitoševic “ organizovana u cilju ispunjavanja slobodnog vremena, očuvanja preostalih psihofizičkih sposobnosti pri čemu se uvek vodi računa o željama, mogucnostima i interesovanjima korisnika.

 

Radionica ima niz aktivnosti. Jedna od njih je i rekreativno vežbanje, koje se sprovodi četiri puta nedeljno u prostorijama doma. Tu spadaju:

• vežbe pozicioniranja tela
• vežbe disanja
• vežbe zagrevanja
• vežbe relaksacije
• reedukacione vežbe
• vežbe za gornje ekstremitete
• vežbe za donje ekstremitete

 


Na taj način se poboljšava izdržljivost, povecava i čuva pokretljivost, razvija opšta sposobnost, jača mišicna snaga, otklanjaju kontrakture itd. Vežbe se organizuju individualno, grupno i u paru.
Osim vežbi postoje i sportske aktivnosti van doma, odlazak na Adu Ciganliju ( u letnjem periodu) i na Banjici (u zimskom periodu).
Na Banjici se pruža mogucnost odlaska u teretanu gde je sve prilagođeno osobama sa invaliditetom i stoni tenis gde osoba pa čak i ona koja nikad nije igrala može uz instruktora naučiti pravila i čari ove igre. Aktivnosti se organizuju u saradnji sa Savezom za sport i rekreaciju invalida grada Beograda.

Prema zainteresovanosti i želji korisnika sportska radionica organizuje i društvene igre kao što su: domine, pikado, monopol, jamb, vožnja kolica, obaranje čunjeva itd.
Jedan od osnovnih zadataka radionice jeste socijalizacija i integracija osoba sa invaliditetom, razvijanje sportskog duha i timskog rada, pozitivan uticaj na motorne i kognitivne sposobnosti osobe, otklanjanje negativnih emocija, razvoj pozitivnog stava itd.

 

 

   
Marina Gilić - defektolog somatoped ..
______________________________________________________________________________________________________________

 
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt