......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________


SINDIKAT

 
VAŽNO OBAVEŠTENJE:
_______________________________________________


i n f o

Kolektivni ugovor zа zаposlene u socijаlnoj zаštiti

.... Obaveštenje o organizaciji i uslovima
.... Prijava za susrete Čanj 2016
.... Uputstvo za susrete Čanj 2016

Predstavnici sindikata u Ustanovi Dom za odrasla invalidna lica

 

IVANA SIMIĆ *Predsednik
Dipl. Defektolog - somatoped
e -mail:sindikatdominv@gmail.com

 
 

GORDANA SIMEUNOVIĆ *Sekretar
Administrativni radnik
e -mail:sindikatdominv@gmail.com

     

________________________________________________________________________

Izvršni odbor

 

UTJEHA ŠĆEKIĆ / Član
Socijalni radnik
e -mail:

 
 

MIODRAG BOSNIĆ / Član
Rukovalac parnim postrojenjem
e -mail:

 

JASMINA ZLATKOVIĆ / Član
Glavni kuvar

e -mail:

 

STOJANKA STOLIĆ / Član
Dipl. Pravnik

e -mail:

 

JASMINA STOJKOVIĆ / Član
Frizer

e -mail:


________________________________________________________________________

Nadzor

 

LJILJA GRBIĆ / Član
Lekar
e -mail:

 
 

SLAVICA ARBUTINA / Član
Higijeničarka
e -mail:

 

NENAD VELIČKOVIĆ / Član
Računovodstveni radnik

e -mail:

________________________________________________________________________

I N F O :


ZakoniPravna pomoć

Dragan Mirković
sekretar sindikata
tel.: 065/372-57-72

____________________________Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti
Republike Srbije

_______________________________________________
...

"Dom za odrasla invalidna lica"

____________________________Sindikalna odmarališta
__________________

__________________

______________________________________________________________________________________________________________
K U P O V I N A

_________________________________________________________

M G D
________________
ZIMNICA

S K I P P E R
N e n s i
bomika
obuća

str azaro
t e k s t i l

Tekstil
Promet
V & B
B A B Y
HOUS

satovi

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt