......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
ŠAH KLUB "POGLEDI"

 
   
.....
Predsednik kluba:  
MILAN BRKLJAČ  
Sekretar kluba  
MILAN JEREMIĆ  
Kapiten kluba  
MOMČILO RUŽIČIĆ  

* * *

Šahovski klub „Pogledi“ je sportska organizacija sa statusom udruženja građana koja na osnovu dobrovoljnosti, solidarnosti, humanosti, okuplja ljude dobre volje, pre svih, stanare Doma i zaposlene u Ustanovi kao i sve osobe sa invaliditetom, prijatelje i saradnike Doma oko zajedničkog cilja da obezbedi odgovarajuće uslove za svoje članove, da se na organizovan i kulturan način bave šahom.

Osnovan je 20.4. 2005. godine. Klub je pravno lice sa pravima i odgovornostima koje mu po zakonu i statutu pripadaju.

ŠK „Pogledi“ je član Šahovskog saveza Beograda, a samim tim i Šahovskog saveza Srbije.Ciljevi ŠK „Pogledi“ su da stalno radi na poboljšanju društvenog i sportskog statusa svojih članova, da učestvuje u svim takmičenjima za koje su članovi zainteresovani, da stalno radi na razvijanju svih oblika šahovskih aktivnosti.
Zavisno od interesovanja članova organizuje otvorene, pozivne, kategorne šahovske turnire na klubskom i širem nivou, da organizuje šahovsku školu, da među svojim članovima razvija volju za napredovanjem i osvajanjem šahovskih kategorija, sticanjem šahovskih zvanja: šahovski instruktor, šahovski sudija i dr.


* * *
* * *
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt