......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
RADIONICE

Pored redovnih aktivnosti koje Dom pruža našim stanarima sa zadatkom zbrinjavanja osnovnih potreba kao što su nega, ishrana, higijena i sl. u Domu se nudi i čitav niz aktivnosti kroz radno-terapeutske radionice kojima se naši stanari bave u slobodno vreme.

  .....Kreativna radionica
______________________________________________________________________________________________________________
  U Domu za odrasla invalidna lica postoji sada već bogat repertoar kreativnih radionica:

» Radionica ručnih radova,
» “Art ” - radionica,
» Likovna radionica,
» Radionica za izradu nakita,
» Radionica za izradu aranžmana od suvog cveća

___________________________________________________________  
Detaljnije >

   
______________________________________________________________________________________________________________

  .....Žurnalistička radionica
______________________________________________________________________________________________________________
  Žurnalistička radionica u Domu, redovno funkcioniše kroz rad domskog biltena "POGLEDI".


___________________________________________________________________  
Detaljnije >
   
______________________________________________________________________________________________________________

  .....Kompjuterska radionica
______________________________________________________________________________________________________________
  Većina polaznika nije imala mnogo iskustva u radu na računarima. U šest meseci, obradili smo osnove za Windows XP, Word i Photoshop


___________________________________________________________  
Detaljnije >
   

______________________________________________________________________________________________________________

  .....Muzička radionica
______________________________________________________________________________________________________________
  Muzička radionica je amišljena kao teoretsko-praktična, radionica. Programom je obuhvaćeno i slušanje muzike.


___________________________________________________________  
Detaljnije >
   

______________________________________________________________________________________________________________

  .....Sportska radionica
______________________________________________________________________________________________________________
  Sportska radionica je u okviru Doma za odrasla invalidna lica organizovana u cilju ispunjavanja slobodnog vremena, očuvanja preostalih psihofizičkih sposobnosti pri čemu se uvek vodi računa o željama, mogucnostima i interesovanjima korisnika.

___________________________________________________________  
Detaljnije >
   

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt