......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
PROJEKAT


Projekti i partneri na dosadašnjim projektima

* „Nije teško biti fin“ - donacija Fond za socijalne inovacije
* „Otvaranje dnevnog boravka u Domu za odrasla invalidna lica“ - DIFD
* „Poboljšanje saradnje stanara i komšiluka“ - SHARE-SEE
* „Svest više - prepreka manje“ - SHARE-SEE
* Likovna kolonija „Pogledi 2005“
* Internet klub u Domu za odrasla invalidna lica
* Likovna kolonija „Umetnošću protiv predrasuda“
* Dnevni centar za ne domska lica
* Likovna kolonija „Prepoznajmo svoj talenat“
* Likovna kolonija „Za umetnost nema granica“
* „Dnevni centar za podršku i edukaciju“
...............................
 
______________________________________________________________________________________________________________

Od decembra 2005. godine do juna 2006. godine u Domu je realizovan projekat „Dnevni centar za podršku i edukaciju“. Realizaciju ovog projekta su podržali UNDP i Fond za socijalne inovacije. Projekat je prvenstveno bio namenjen osobama sa invaliditetom koje nisu institucionalno zbrinute u dobi od 20-55 godina sa teritorije opština Zemun i Novi Beograd. Ovim projektom nastojali smo da ovim osobama omogućimo izlazak iz zatvorene prodične sredine, druženje, komunikaciju i razmenu iskustava, kvalitetnije korišcenje slobodnog vremena, uključivanje u neke edukativne i okupacione programe, sticanje određenih veština i interesovanja, a samim tim jačanje poverenja u vlastite mogućnosti.

Učesnicima u „Dnevnom centru za podršku i edukaciju“ ponudili smo radno okupacione i edukativne radionice

- obuku za rad na računaru (Windows XP, Word, Photoshop)
- kurs novinarstva (kroz rad na domskom biltenu „Pogledi“)
- obuku za izradu nakita (ogrlice, narukvice, naušnice, popravke nakita i sl.)
- obuka za izradu rukotvorina (ukrasne činijice, aranžmani od suvog cveća)
- druženje uz muziku (pevanje, slušanje muzike, muzički kviz)
- sportska takmičenja u okviru sportske radionice

Individualnu podršku od strane stručnih radnika

- socijalni radnik
- psiholog ( psihološke radionice)
- defektolog

Učesnicima „Dnevnog centra“ bile su na raspolaganju i usluge

- lekara
- fizioterapeuta

Takođe im je bio obezbeđen

- prevoz do Ustanove i povratak kući
- ručak

Od ostalih usluga u Ustanovi mogli su da koriste

- bogatu biblioteku
- usluge frizerskog salona

Projekat je uspešno realizovan i većina učesnika je izrazila želju da „Dnevni centar“ postane jedan stalan oblik pružanja usluga osobama sa invaliditetom koje žive u porodici i nisu institucionalno zbrinute


* * *

Dnevni centar još uvek nije zaživeo kao trajna institucija u našem Domu ali smo uspeli da ponovo dobijemo sredstva za realizaciju Dnevnog centra u priodu od 01. 01. 2007.god. do 31. 03. 2007. ovog puta od Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Beograda. Projekat je realizovan u saradnji Udruženja stanara doma i Ustanove. Ciljna grupa ovog projekta su, kao i ranije, bile osobe sa invaliditetom koje žive u porodici, a koje bi svakodnevnim dolaskom u naš Dom, kroz različite edukativne radionice i okupacione aktivnosti stekli određena znanja i veštine i kvalitetnije provodili svoje slobodno vreme, te uz podršku Stručnog tima Doma lakše prolazili kroz svakodnevne životne probleme i osnažili veru u svoje mogućnosti. Aktivnosti u okviru projekta su realizovane uz puno učešće stanara doma kao učesnika u aktivnostima ili pomoćnika i edukatora u vođenju pojedinih radionica. I ovaj projekat je uspešno realizovan, a nadamo se da će tako biti i u buduće .

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt