DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA, Beograd
 spada u red ustanova socijalne zastite. Osnovani smo 01.06.1998. godine kao poslovna jedinica Gerontoloskog centra, Beograd, kao prva ustanova ovakvog tipa. Obzirom na specificnost delatnosti kojom se bavimo, odnosno potreba korisnika nasih usluga od 01.09.2002 god. dom je izdvojen i od tada funcionise kao samostalna ustanova

Iza imena naše Ustanove stoji preko dvadeset godina iskustva i uspešnog rada u savladavanju prepreka na putu ka cilju podizanja kvaliteta usluga. Učeći na sopstvenim iskustvima, kao i iskustvima drugih, danas možemo s pravom da kažemo da smo svojim stručnim i profesionalnim odnosom prema poslu, izgradili određene standarde u radu Ustanova ovakvok tipa.


Naša ustanova se bavi zbrinjavanjem lica sa telesnim invaliditetom u osnovi koga je:

- cerebralana paraliza,
- misicna distrofija,
- paraplegija,
- kvadriplegija,
- multipla skleroza,


sa teritorije cele Republike Srbije, uzrasta od 20-65 godina. Raspolazemo sa kapacitetom od 80 mesta.- Kad su u pitanju naše usluge koje su usko vezane za delatnost naše Ustanove, one se mogu formulisati u okviru tri vrste službi i to:

1. MEDICINSKA SLUŽBA

U okviru medicinske službe korisnicima naše ustanove svakodnevno se na raspolaganju nalaze:
 

» domski lekar svakim radnim danom
» medicinske sestre 24 casa
» negovateljski kadar 24 casa
» fizikalna terapija


2. SOCIJALNO - PSIHOLOŠKA SLUŽBA

Pored vec navednih službi, u našoj ustanovi tu su i stručni radnici ostalih profila, neophodnih za ovakav vid ustanove i usluga koje se pružaju korisnicima:
 

» socijalni radnik
» psiholog
» defektolog
» radni terapeuti


3. RADNO - OKUPACIONA TERAPIJA

U okviru radne terapije postoje razne radno-okupacione aktivnosti koje se sprovode u vidu radionica:
 

» Kreativne radionica
» Muzicka radionica
» Sportska radionica

- Tu su i opšte službe neophodne za funkcionisanje naše Ustanove i to:
 

» Administrativna služba
» Pravna služba
» Služba računovodstva
» Služba ishrane
» Služba održavanja higijene
» Služba vešeraja
» Služba tehničkog održavanja