DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA, Beograd
 


UPRAVA
 

 
Direktor
Mikica Budimirović

direktor@domzaosi.org.rs
Pravnik / sekretar
Goran Lasković

sekretar@domzaosi.org.rs
Šef računovodstva
Višnja Keranović

racunovodstvo@domzaosi.org.rs
UPRAVNI ODBOR
 

 
Božidar Dakić
Predsednik UO

Dipl.ekonomista
Stela Petrović
Član UO

Dipl.pravnik
Milena Gatalica
Član UO

Dipl.ekonomista
Aleksandar Bojčević
Član UO

Predstavnik zaposlenih
Goran Janković
Član UO

Predstavnik stanara doma
NADZORNI ODBOR
 

 
Vojin Č. Jondić
Predsednik NO

General - major
Snežana Martinović
Član NO

Dipl.ekonomista
Dragoslav Gligorov
Član NO


Predstavnik zaposlenih
STRUČNI TIM USTANOVE
 

 
Socijalni radnik
Marija Cvejić

socijalni.radnik@domzaosi.org.rs
Lekar
Ljiljana Grbić

lekar@domzaosi.org.rs
Defektologt
Ivana Simić

defektolog@domzaosi.org.rs
Radni terapeut
Marina Gilić - Drljača

radnaterapija_marina@domzaosi.org.rs
Gl. sestra
Nada Smiljanić

medicinska.sestra@domzaosi.org.rs