• 12. MAJ - SLAVA USTANOVE

  • DRŽAVNI I VERSKI PRAZNICI REPUBLIKE SRBIJE

  • VERSKI KALENDAR
  • 02. JUN
    DAN OSNIVANjA USTANOVE

NEKI OD DATUMA KOJE SE OBELEŽAVAJU U USTANOVI DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
14. jan
Osnovano Udruženje stanara doma
20. apr
Osnovan ŠK "Pogledi"
12. maj
Slava Ustanove - Sv. Vasilije Ostroški
02. jun
Dan osnivanja Ustanove - OLIMPIJSKI DANI
30. sep
osnovano Atletsko društvo "Pogledi"
03. dec
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
______________________________________________________________________________________________________________________________


NEKI OD DATUMA OSNIVANJA UDRUŽENJA I SAVEZA A KOJI SE OBELEŽAVAJU U USTANOVI DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
02. avg
Osnovano Beogradsko udruženje distrofičara
02. okt
Nedelja solidarnosti sa osobama sa cerebralnom paralizom
06. nov
Osnovan Savez distrofičara
19. nov
Osnovan Klub „Sve je moguće“
20. dec
Osnovan Savez paraplegičara i kvadriplegičara