......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


............................
.........................

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
MUZIČKA RADIONICA

» U sklopu projekta “Dnevni centar za podršku i edukaciju” podržanog od Fonda za socijalne inovacije zaživela je i muzička radionica.

 

Zamišljena kao teoretsko-praktična, radionica je okupljala desetak članova iz naše kuće, kao i nekoliko polaznika van Ustanove. Plan rada je napravljen delimično u dogovoru s polaznicima, izlazeći u susret njihovom interesovanju. Teoretski deo obuhvata razvoj muzike kroz istoriju, kako vokalne tako i instrumentalne, kao i muzičke instrumente, počev od prvobitnih do najsavremenijih. Napravljen je osvrt na velike svetske kompozitore i njihova dela klasične muzike, koja nisu zastarela ni do današnjih dana. Neke od interesantnijih tema bile su: “Balalajka - ruski narodni instrument”, “grupa Aba - od vikinga do milijardera”, “Bijelo dugme - od Sarajeva do Sidneja”, “Georgi Zamfir - majstor na panovoj fruli”, “Muzika latinske Amerike”, “Franc List - majstor na 88 dirki”, “Orgulje - ukras katoličke Crkve”, “Janika Bala` - panonski bećar” i mnoge druge.
Na zahtev članova sekcije, preko interneta pronalazili smo zanimljive podatke o njihovim omiljenim izvođačima, kako zabavne tako i narodne muzike. Na taj način upotpunjujemo sliku na zadatu temu, ponekad izlazeči iz zadatih okvira, što se pokazalo veoma uspešnim u cilju održanja kompaktnosti grupe.
Programom je obuhvaćeno i slušanje muzike, kako zabavne tako i narodne, što po planu i programu, što po željama samih članova sekcije. Na kraju svakog meseca, organizovan je nagradni muzički kviz znanja iz oblasti muzike, gde su najuspešnijima dodeljivane nagrade. Tako se kod članova sekcije javio takmičarski duh, pa su nagrade bile samo razlog više da kviz bude

 

interesantniji. Sve u svemu, druženje je bilo više nego iskreno, protkano željom za novim saznanjem i izazovima, jer ne bi se džabe govorilo da ko peva zlo ne misli. Nadam se da ćemo se i u buduće okupljati istim povodom, da nastavimo druženje u cilju očuvanja zdravog duha i pozitivnih ideja.

 

   
Saša G. Popović, radni terapeut ..
______________________________________________________________________________________________________________

 
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt