......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
MENADŽMENT |

  ----UPRAVA
______________________________________________________________________________________________________________

  » Direktor *

» Mikica Budimirović

» Magistar nauka

e-mail: direktor@domzaosi.org.rs
  » Pravnik * Sekretar

» Goran Lasković

» Dipl. pravnik e-mail: sekretar@domzaosi.org.rs
  » Šef računovodstva

» Predrag Keranović

» Dipl. ekonomista e-mail: racunovodstvo@domzaosi.org.rs
______________________________________________________________________________________________________________

  ----STRUČNI TIM USTANOVE
______________________________________________________________________________________________________________

  » Socijalni radnik

» Marija Cvejić*../ ...

e-mail: socijalni.radnik@domzaosi.org.rs
  » Lekar

» Ljiljana Grbić

e-mail: lekar@domzaosi.org.rs
  » Radni terapeut

» Ivana Simić

e-mail: radna.terapija@domzaosi.org.rs
  » Psiholog

»

e-mail: psiholog@domzaosi.org.rs
  » Glavna sestra

» Nada Smiljanić

e-mail: domzaosi@gmail.com
______________________________________________________________________________________________________________

  ----UPRAVNI ODBOR
______________________________________________________________________________________________________________

  » Božidar Dakić

» Dipl. ekonomista

» predsednik * e-mail: bdakic@zavodsz.gov.rs
  » Stela Petrović

» Dipl. pravnik

» član e-mail: stela.petrovic@mtt.gov.rs
  » Milena Gatalica

» Dipl. ekonomista

» član e-mail: milena.gatalica@minrzs.gov.rs
  » Nada Muzički

» predstavnik stanara Doma

» član e-mail: nada.muzicki@gmail.com
  » Aleksandar Bojčević

» predstavnik zaposlenih u Domu

» član e-mail: aleksandarbojcevic@gmail.com
         
.... Upravni odbor Doma za odrasla invalidna lica, imenovan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanje, rešenjem broj 119-04-31/2017-09, od 02.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________

  ----NADZORNI ODBOR
______________________________________________________________________________________________________________

  » Vojin Č. Jondić

» General-major

» predsednik * e-mail: @
  » Snežana Martinović

» Dipl. ekonomista

» član e-mail: @
  » Dragoslav Gligorov

» Zaposlen u Ustanovi

» član e-mail: @
         
.... Nadzorni odbor Doma za odrasla invalidna lica, imenovan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanje, rešenjem broj 119-04-31/2017-09, od 02.02.2018

______________________________________________________________________________________________________________

----INTERNI AKTI DOMA ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
______________________________________________________________________________________________________________

  » PRAVILNIK O NAČINU OBAVLjANjA POSLOVA JN U USTANOVI "DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA"
   
123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt