......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
LIKOVNA KOLONIJA

 
Prva Likovna kolonija u Domu za osobe sa invaliditetom "Dragiša Vitošević" je održana od 02.- 09. decembra 2005. godine sa ciljem afirmacije stvaralaštva osoba sa invaliditetom, i u potpunosti je prevazišla očekivanja svih zainteresovanih.


U radu Kolonije su učestvovali umetnici stanari Doma, umetnici gosti i ljubitelji umetnosti koji su bili informisani o događaju. Paralelno sa slikanjem i crtanjem, dani Kolonije su bili ispunjeni razmenom iskustava i stavova, upoznavanjem sa novim tehnikama i , najvažnije, druženjem umetnika različitih profila u veoma prijatnoj i konstruktivnoj atmosferi.
....
Učesnici gosti, kao i šira javnost, su imali jedinstvenu priliku da se upoznaju sa činjenicom da se u Domu za odrasla invalidna lica, već duže vreme, veliki broj osoba ozbiljno bavi stvaralaštvom i umetnošću i da u toj ustanovi nastaju slike, crteži, keramika i slično, čije vrednosti uveliko prevazilaze amaterski pristup i veštine.
U kratkom periodu trajanja Kolonije nastale su brojna, odlična umetnička dela: mrtve prirode, portreti, apstraktna i nadrealistička dela.Među nastalim radovima su uočljivi sasvim različiti umetnički pravci, tehnike izvođenja, načini rada, ali ne i toliko različiti rezultati u smislu uspešnosti željenih ostvarenja. Na kraju, kada su svi radovi završeni i zloženi, bilo je prosto nemoguće odlučiti koja slika zaslužuje da bude izdvojena kao posebna, izuzetna, bolja. Svaki rad je na svoj način, jednako uspešno, saopštavao da je umetnost ima moć da odvaja ljude od povremeno banalne, dosadne i često surove svakodnevnice; da nudi jedan sasvim novi svet u kome su vrednosti više po ljudskoj želji i meri.
....
Brišući razliku između profesionalizma i amaterizma , učesnici ove Kolonije su pokazali da umetnost podjednako pripada svima, onima koji crtaju, rukom, nogom, ili drže četkicu ustima. Obzirom na relativnu izolovanost stanara Doma Dragiša Vitošević, i teškoća u odnosu na posećivanje muzeja, izložbi i ostalih kulturnih dešavanja, a imajući u vidu ovako sjajne rezultate prve Likovne kolonije , nameće se zakljucak da bi nastavak održavanja ovakvih susreta u istom ambijentu bio višestruko poželjan i koristan.Dr.Bogdanka Čabak, Diplomirani slikar –grafičar
1
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt