......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
...........
...
__


...


 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
KOMPJUTERSKA RADIONICA

» Formalno rad kompjuterske radionice možemo pratiti kroz projekat „Dnevnog boravka u Domu“ koji je finansiran od strane DFID-a i projekat „Dnevni centar za podršku i edukaciju“ koji je podržan od Fonda za socijalne inovacije i UNDPI-a.

 

Među stanarima i polaznicima Dnevnog centra postojalo je interesovanje da se upoznaju sa načinom rada na računaru. Većina polaznika nije imala mnogo iskustva u radu na računarima. Početna strahovanja i strepnje, nestale su čim smo počeli sa radom, a zamenila ih je znatiželja i volja za saznanjem nečeg novog.
U šest meseci, koliko je projekat trajao, obradili smo osnove za Windows XP, Word i Photoshop. Svaki od ovih programa radili smo po dva meseca. Dinamika rada bila je dva puta nedeljno po sat i po. Dosta smo vežbali i ponavljali pređeno gradivo, jer je ponavljanje majka znanja. Svi su stekli određeno znanje, koje će radom moći utvrditi i proširiti. Pokazivali su oduševljenje, kad nauče nešto novo i radovali se novim saznanjima. Savladali su pisanje, snimanje i štampanje dokumenta, a voleli su da se igraju formatiranjem.

 

Zanimljivo je bilo učenje Photoshop-a, gde je svaki novi naučeni potez izazivao oduševljenje. Učesnici su se majstorski igrali sa bojama i mnogim zadivljujućim mogućnostima, koje pruža Photoshop, te sami kreirali nove slike ili menjali postojeće. Drago mi je što sam mogla nešto od svoga znanja preneti na njih.
Iako je ovaj projekat završen, kompjuterska radionica će nastaviti sa radom kad bude interesovanja i mogućnosti. Ovi kursevi su svima nama jedno novo i prijatno iskustvo.

 

   
Ljubica Muzički, stanar Doma, voditelj obuke ..
______________________________________________________________________________________________________________

 
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt