......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
.
.

.

(NE)PODESNI
. . . . .
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
F I L M

 

DOKUMENTARNI FILM
"(NE)PODESNI "


_________________________________________________________________________

......Krajem jula 2006.god. trajalo je snimanje dokumentarnog filma „(NE) PODESNI“ , pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a uz pomoć Luke „Dunav“-Pančevo, Rataco-Pančevo i Ortopedije „Novi život“ kojima se još jednom zahvaljujemo na saradnji i razumevanju.

......U filmu su učestvovali stanari Doma za odrasla invalidna lica (Saša Marjanović, Đurđica Lazić, Marija Đurađević, Rade Radulović, Čedomir Antić, Dušica Milošević, Nataša Krstić, Anđelija Ilić i Draženko Mitrović), kao i direktor, Velimir Knežević, lekar Sergeja Đokić i psiholog Tanja Vojvodić.

......Film ima za cilj da širu javnost upozna sa osobama sa invaliditetom, njihovim mogućnostima, željama, potrebama kao i problemima sa kojima su suočeni pri pokušaju socijalne integracije.

......Kroz lične priče, naši stanari su dotakli širi društveni problem koji imaju sve osobe sa invaliditetom od fizičkih prepreka do dubokih i teško iskorenjivih predrasuda.

......Nadamo se da je cilj ostvaren i da ekipa koja je učestvovala u stvaranju filma (Davor Tatić, Dejan Vasiljević, Zuber Ivana), pod rukovodstvom režisera Radivoja Bukvića , ima razloga za ponos i zadovoljstvo.


organizator filma
Ivana Zuber, defektolog
......
..

 ______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt