......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
VAŽNI DATUMI

Neki od važnijih datuma koje obeležavaju osobe sa invaliditetom, njihove organizacije, udruženja i sam Dom
________________________________________________________________________________________________________

14
januar
osnovano Udruženje stanara doma
................................................................................................
 

DOMSKA SLAVA

SV. VASILIJE OSTROŠKI
________________


________________


20
april
osnovan ŠK „Pogledi“
................................................................................................
12
maj
Sv Vasilije Ostroški - slava Doma
................................................................................................
02
jun
Dan osnivanja Doma - Olimpijski dani
................................................................................................
02
avgust
osnovano Beogradsko udruženje distrofičara
................................................................................................
30
septembar
osnovano Atletsko društvo „Pogledi“
................................................................................................
27
oktobar
Sv Petka slava Udruženja multple skleroze

Nedelja solidarnosti sa osobama sa cerebralnom
paralizom

................................................................................................
06
novembar
osnovan Savez distrofičara
................................................................................................
19
novembar
osnovan Klub „Sve je moguće“
................................................................................................
03
decembar
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom
................................................................................................

...

20
decembar


osnovan Savez paraplegičara i kvadriplegičara
................................................................................................

DRŽAVNI I VERSKI PRAZNICI REPUBLIKE SRBIJE

REPUBLIKA SRBIJA
KALENDAR
SRPSKIH SLAVA
DRŽAVNI I VERSKI
PRAZNICI

________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt