......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA
  Bilten  
 
Prvi broj domskog biltena “Pogledi” odštampan je u decembru 2000. godine
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
BILTEN "P O G L E D I"

 

Portret Biltena
BROJ
...
2017/2018

...
PRELISTAJTE

 
Od decembra 2000. godine , na svaka dva meseca izlazi domski bilten "Pogledi". Redakciju biltena čine stanari doma i zaposleni, kao i saradnici van Doma. Bilten se bavi različitim temama, kako o životu osoba sa invaliditetom u samom Domu tako i van njega, kao i mnogim univerzalnim temama iz svakodnevnog života.
Prvi broj domskog biltena “Pogledi” odštampan je u decembru 2000. godine.

Časopis je koji stvaraju osobe sa invaliditetom.
Iz broja u broj bilten je postajao sve kvalitetniji, a sa njim i redakcija.
Tiraž smo povećavali takođe.
Od pionirskog štampanja uz pomoć običnog štampača, stigli smo do profesionalne izrade u štampariji.

Danas je to časopis koji izlazi dvomesečno u kontinuitetu.
Trudili smo se da pored informacija iz života u našoj ustanovi, čitaoce obaveštavamo i o raznim aktivnostima van naše ustanove, o raznim manifestacijama, sportskim,kulturnim dešavanjima, kao i raznim akcijama koje su posvećene kvalitetnijem životu osoba sa invaliditetom.
Iako smo puno postigli, mislimo da možemo i hoćemo bolje.
Naši “Pogledi” se šire i taj moto nećemo menjati. U skladu sa tim mi nastavljamo dalje.
PRIDRUŽITE NAM SEAleksandar Bojčević


 

___________________________________________________________________________

ČITAJTE NAS

___________________________________________________________________________


.............................................................
 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt