......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
ATLETSKI KLUB "POGLEDI"


Atletski klub je osnovan 30. septembra 2005. i prvi je i jedini klub kod nas za osobe sa invaliditetom.
Osnivači su članovi paraolimpijske atletske reprezentacije i zaslužni sportisti, osvajači brojnih medalja na našim i svetskim takmičenjima. Predsednik kluba je Miloš Gilica, sekretar je naš Mitrović Draženko, a od članova su tu Radukić Zoran, Brkić Jovica i dr. Podršku i saradnju klubu pruža i Aleksandar Vujić ispred Saveza za sport i rekreaciju invalida grada Beograda.Ovaj klub je osnovan sa ciljem, stvaranja boljih uslova za bavljenje ovim sportom, kao i za afirmisanje i promovisanje ovog sporta među osobama sa invaliditetom uopšte.
______________________________________________________________________________________________________________

DRAŽENKO MITROVIĆ
..................................................
PREDSEDNIK

JOVICA BRKIĆ
..................................................
SEKRETAR

VLASTIMIR GOLUBOVIĆ
..................................................
TRENER I SELEKTOR ATLETSKE
REPREZENTACIJE OSI


NEMANJA SAVKOVIĆ
..................................................
TRENER
JOVAN ĐUKIĆ
..................................................
TRENER

MILOŠ GRLICA
..............................................
ČLAN
TANJA DRAGIĆ
..............................................
ČLAN
ŽELJKO DIMITRIJEVIĆ
..............................................
ČLAN
BOBAN MILETIĆ
..............................................
ČLAN

______________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________

NAŠI I SVETSKI ŠAMPIONI

DRAŽENKO
MITROVIĆ
___________________________

> SREBRNA MEDALJA
NA PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA U LONDONU

.
 
______________________________________________________________________________________________________

ŽELJKO
DIMITRIJEVIĆ
___________________________

> ZLATNA MEDALJA
NA PARAOLIMPIJSKIM IGRAMA U LONDONU
2016


 
______________________________________________________________________________________________________

MILOŠ
MITIĆ
___________________________

> SREBNA MEDALJA
NA PARAOLIMPIJSKO SVETSKO PRVENSTVO U LONDONU
2017

 .
IN MEMORIAM
1987-2018

______________________________________________________________________________________________________


...
V I D E O ..

..
...

_______________________________________________________________________________________________________________________________
   

______________________________________________________________________________________________________________
123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt