......CENTRALA:
.... 011/260-12-21; 319-61-70
domzaosi@gmail.com
office@domzaosi.org.rs
LOKACIJA
   
aktivno..
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________

 
AKTIVNOSTI


Pored redovnih aktivnosti koje Dom pruža našim stanarima sa zadatkom zbrinjavanja osnovnih potreba kao što su nega, ishrana, higijena i sl. u Domu se nudi i čitav niz aktivnosti kojima se naši stanari bave u slobodno vreme.:

 

Aktivnosti su raznolike, počevši od onih zabavno- rekreativnog tipa do radionica koje već podsećaju na male manufakturne radionice.
Trudimo se da maksimalno ispratimo kulturna i dr. dešavanja u gradu kao što su:
koncerti, bioskopske i požorišne predstave, premijere, razna tematska predavanja i tribine vezane za život osoba sa invaliditetom, pesničke večeri, izložbe. Tu su i druženja sa matičnim i drugim udruženjima, proslave, posete van grada, izleti i sl.
Naši stanari prate i učestvuju u sportskim dešavanjima, prate fudbalske i dr. utakmice, aktivno učestvuju u velikim sportskim manifestacijama kao što je BEOGRADSKI MARATON, „ŽENSKA TRKA ZADOVOLJSTVA“ i sl. Takođe kao takmičari učestvuju na sportskim igrama i posebno su uspešni u atletskim disciplinama. Imamo i pojedince koji aktivno treniraju i bave se sportom. Ovom prilikom posebno moramo pomenuti Draženka Mitrovića i njegov uspeh na Svetskom prvenstvu u Holandiji gde je osvojio srebrnu medalju u bacanju diska.
U domu funkcioniše i Šah klub „Pogledi“ pa se često održavaju i šahovski turniri i takmičenja. Tu su i druge takmičarske discipline koje su žaživele u Domskom okruženju, kao što su domine, jamb, karte, pikado, stoni tenis, trka elektromotornih i mehaničkih kolica i dr.
Treći deo aktivnosti možemo svrstati pod kreativno stvaralaštvo naših stanara. Nekolicina naših stanara se bavi literarnim radom ( pesme, priče, aforizmi). Deo ove „ekipe“ ujedno čini redakciju biltena „Pogledi“.Naši stanari okušali su se i kao glumci. Snimljen je i dokumentarni film „(NE)PODESNI“, koji se bavi problematikom osoba sa invaliditetom i njihovim teškoćama u socijalnoj integraciji. U domu funkcioniše i likovna radionica (slikanje, crtanje), radionica za izradu nakita, radionica za izradu aranžmana od suvog cveća, vajarska radionica, gde naši stanari primenjuju različite veštine kreativnog izražavanja. Kao režultat kreativnog stvaralaštva u Domu, prvi put smo izdali i knjigu - zbornik umetničkih radova naših stanara pod nazivom „NEKTAR ZABORAVLJENIH RADOSTI“.
prilikom posebno moramo pomenuti Draženka Mitrovića i njegov uspeh na Svetskom prvenstvu u Holandiji gde je osvojio srebrnu medalju u bacanju diska.
U domu funkcioniše i Šah klub „Pogledi“ pa se često održavaju i šahovski turniri i takmičenja. Tu su i druge takmičarske discipline koje su žaživele u Domskom okruženju, kao što su domine, jamb, karte, pikado, stoni tenis, trka elektromotornih i mehaničkih kolica i dr.
Treći deo aktivnosti možemo svrstati pod kreativno stvaralaštvo naših stanara. Nekolicina naših stanara se bavi literarnim radom ( pesme, priče, aforizmi). Deo ove „ekipe“ ujedno čini redakciju biltena „Pogledi“.Naši stanari okušali su se i kao glumci. Snimljen je i dokumentarni film „(NE)PODESNI“, koji se bavi problematikom osoba sa invaliditetom i njihovim teškoćama u socijalnoj integraciji. U domu funkcioniše i likovna radionica (slikanje, crtanje), radionica za izradu nakita, radionica za izradu aranžmana od suvog cveća, vajarska radionica, gde naši stanari primenjuju različite veštine kreativnog izražavanja. Kao režultat kreativnog stvaralaštva u Domu, prvi put smo izdali i knjigu - zbornik umetničkih radova naših stanara pod nazivom „NEKTAR ZABORAVLJENIH RADOSTI“. 1

 

______________________________________________________________________________________________________________

123

  Izdvajamo
............................

Likovna kolonija
......................................................
Atletski klub
......................................................
Šah klub
......................................................
Olimpijski dani
......................................................
Sindikat
......................................................
Projekat
......................................................
Datumi
......................................................

 

Brzi linkovi
............................

Ministarstvo za rad, zapoš.boračka i soc.pitanja
......................................................
Sindikat zap.u soc.zaštiti
......................................................
Udruženje stanara Doma
......................................................
Republički zavod za soc.zaštitu
......................................................
Udruženje stručnih radnika soc.zaš.
......................................................

 

Zakoni
.
............................
...
Zakon o radu
......................................................
Zakon o socijalnoj zaštiti
.........................................................
Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
.........................................................
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
.........................................................
Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova
.........................................................
Narodna skupština Republike srbije
.........................................................

 
_____________________________________________________________________________________________________________

Početna | Usluge | Radionice | Aktivnosti | Menadžment | Donatori | Kontakt
Copyright © 2014 Dom za odrasla invalidna lica
Design by nnt